Tháng Mười Một 30, 2023

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thường dựa trên một sự kiện, một câu chuyện có thật từ đó vận dụng hư cấu tạo nên những câu chuyện ngắn nhằm thực hiện dụng ý nghệ thuật của mình. Theo anh(chị) truyện ngắn nào sau đây của Người biểu hiện điều trên? Lời than vãn của bà Trưng Trắc Vi hành Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu Cả 3 tác phẩm trên Điểm b,c

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thường dựa trên một sự kiện, một câu chuyện có thật từ đó vận dụng hư cấu tạo nên những câu chuyện ngắn nhằm thực hiện dụng ý nghệ thuật của mình. Theo anh(chị) truyện ngắn nào sau đây của Người biểu hiện điều trên?

  • Lời than vãn của bà Trưng Trắc
  • Vi hành
  • Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu
  • Cả 3 tác phẩm trên
  • Điểm b,c