Tháng Tư 16, 2024

Người là danh tướng Tây Sơn Trung quân ái quốc dạ chẳng sờn Cùng chống lập nên nhiều công lớn Lưu danh liệt nữ, bạn có tướng là ai? Đáp: Bùi Thị Xuân

Người là danh tướng Tây Sơn

Trung quân ái quốc dạ chẳng sờn

Cùng chống lập nên nhiều công lớn

Lưu danh liệt nữ, bạn có tướng là ai?

Đáp: Bùi Thị Xuân