Tháng Ba 21, 2023

Người được tặng danh hiệu “Anh hùng quân đội”. Trong đơn xin gia nhập đội anh có viết “Em đã giết chết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới, xin cấp trên cho em được làm giải phóng”. Anh là ai? Hồ Văn Mên Nguyễn Bá Ngọc Kơ-pa-kơ-lơng Lê Văn Tám

Người được tặng danh hiệu “Anh hùng quân đội”. Trong đơn xin gia nhập đội anh có viết “Em đã giết chết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới, xin cấp trên cho em được làm giải phóng”. Anh là ai?

  • Hồ Văn Mên
  • Nguyễn Bá Ngọc
  • Kơ-pa-kơ-lơng
  • Lê Văn Tám