Tháng Ba 29, 2023

Các hình thức nghi lễ của Đội TNTP HCM gồm: Lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ kết nạp đội viên. Lễ diễu hành, lễ công nhận cấp Đội, lễ trưởng thành Đội Đại hội Đội, Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ. Cả a,b,c đều đúng.

Các hình thức nghi lễ của Đội TNTP HCM gồm:

  • Lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ kết nạp đội viên.
  • Lễ diễu hành, lễ công nhận cấp Đội, lễ trưởng thành Đội
  • Đại hội Đội, Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ.
  • Cả a,b,c đều đúng.