Tháng Tư 2, 2023

Ngoài thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế, phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, còn có một di tích văn hoá thiên nhiên của nước ta được công nhận là “Di sản văn hoá thế giới”, đó là gì? Thuộc tỉnh nào? Đáp: Động Phong Nha – Kẻ Bàng – tỉnh Quảng Bình

Ngoài thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế, phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, còn có một di tích văn hoá thiên nhiên của nước ta được công nhận là “Di sản văn hoá thế giới”, đó là gì? Thuộc tỉnh nào?

Đáp: Động Phong Nha – Kẻ Bàng – tỉnh Quảng Bình