Tháng Ba 1, 2024

Cho biết tên của người anh hùng tuổi trẻ đã viết một đoạn thư và nhờ đồng đội trao lại cho mẹ trước lúc hy sinh: “Tóc má đã bạc trắng, con của má sẽ làm tiếng nổ lớn chôn vùi lũ cướp nước để má được sống tự do trong tuổi già …” Đáp: Ngô Mây

Cho biết tên của người anh hùng tuổi trẻ đã viết một đoạn thư và nhờ đồng đội trao lại cho mẹ trước lúc hy sinh: “Tóc má đã bạc trắng, con của má sẽ làm tiếng nổ lớn chôn vùi lũ cướp nước để má được sống tự do trong tuổi già …”

Đáp: Ngô Mây