Tháng Bảy 7, 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định có bao nhiêu nhiệm vụ có tính đột phá:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định có bao nhiêu nhiệm vụ có tính đột phá:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Chọn đáp án là B