Tháng Bảy 4, 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng là:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng là:

A. Bình quân cả nhiệm kỳ có 50% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh

B. Bình quân cả nhiệm kỳ có từ 50% – 60% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

C. Hàng năm có trên 50% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

D. Hàng năm có từ 50% – 60% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Chọn đáp án là A