Tháng Ba 5, 2024

Ngày 25/8/1963 trên 5000 sinh viên-học sinh Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, trong cuộc đấu tranh này một nữ sinh đã anh dũng hy sinh tại bùng binh trước chợ Bến Thành. Hãy cho biết người nữ sinh ấy là ai? Nguyễn Thị Minh Khai Quách Thị Trang Lê Thị Hồng Gấm Võ Thị Sáu

Ngày 25/8/1963 trên 5000 sinh viên-học sinh Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, trong cuộc đấu tranh này một nữ sinh đã anh dũng hy sinh tại bùng binh trước chợ Bến Thành. Hãy cho biết người nữ sinh ấy là ai?

  • Nguyễn Thị Minh Khai
  • Quách Thị Trang
  • Lê Thị Hồng Gấm
  • Võ Thị Sáu