Tháng Ba 5, 2024

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng được ra đời vào dịp nào? Đáp: 15/5/1961 ( Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội).

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng được ra đời vào dịp nào?

Đáp: 15/5/1961 ( Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội).