Tháng Tư 19, 2024

“Đô kỳ đóng cửa Mê Linh Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta” Hãy cho biết 2 câu trên liên quan đến triều đình nào ở nước ta? Đáp: Hai Bà Trưng ( 40 – 43)

“Đô kỳ đóng cửa Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta”

Hãy cho biết 2 câu trên liên quan đến triều đình nào ở nước ta?

Đáp: Hai Bà Trưng ( 40 – 43)