Tháng Mười Hai 6, 2023

Năm 2004, hưởng ứng cuộc vận động quyên góp “Vì tuổi trẻ Lai Châu” do Trung ương Đoàn phát động nhằm góp phần xây dựng công trình gì cho thanh thiếu nhi ở Điện Biên Phủ? Văn hóa – Thể thao

Năm 2004, hưởng ứng cuộc vận động quyên góp “Vì tuổi trẻ Lai Châu” do Trung ương Đoàn phát động nhằm góp phần xây dựng công trình gì cho thanh thiếu nhi ở Điện Biên Phủ?

Văn hóa – Thể thao