Tháng Ba 31, 2023

Một di tích lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân VN, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Thực dân Pháp đã đổ quân chiếm đóng nơi này và lập nên tập đoàn cứ điểm mạnh, trang bị nhiều trang thiết bị, vũ khí hiện đại kể cả sân bay. Nơi này ở đâu? Điện Biên Phủ (tỉnh Lai Châu)

Một di tích lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân VN, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Thực dân Pháp đã đổ quân chiếm đóng nơi này và lập nên tập đoàn cứ điểm mạnh, trang bị nhiều trang thiết bị, vũ khí hiện đại kể cả sân bay. Nơi này ở đâu?

Điện Biên Phủ (tỉnh Lai Châu)