Tháng Ba 21, 2023

Một con ếch ở dưới đáy giếng sâu 10m. Ban ngày ếch nhảy lên được 3m, ban đêm tụt xuống 2m. Hỏi bao nhiêu ngày đêm thì ếch lên đến miệng giếng? Đáp: Đến ngày thứ 8 ếch đã lên đến miệng giếng

Một con ếch ở dưới đáy giếng sâu 10m. Ban ngày ếch nhảy lên được 3m, ban đêm tụt xuống 2m. Hỏi bao nhiêu ngày đêm thì ếch lên đến miệng giếng?

Đáp: Đến ngày thứ 8 ếch đã lên đến miệng giếng