Tháng Tư 2, 2023

Mạc Đĩnh Chi, vị “Lưỡng quốc Trạng nguyên”; tương truyền thuở nhỏ nhà rất nghèo, không có tiền mua dầu thắp đèn để đọc sách ban đêm nhưng ông vẫn có cách để học được bài. Ông đã làm như thế nào? Ông bắt những con đom đóm lập lòe, bỏ vào trong vỏ quả trứng tạo ánh sáng để soi trang giấy mà đọc chữ.

Mạc Đĩnh Chi, vị “Lưỡng quốc Trạng nguyên”; tương truyền thuở nhỏ nhà rất nghèo, không có tiền mua dầu thắp đèn để đọc sách ban đêm nhưng ông vẫn có cách để học được bài. Ông đã làm như thế nào?

Ông bắt những con đom đóm lập lòe, bỏ vào trong vỏ quả trứng tạo ánh sáng để soi trang giấy mà đọc chữ.