Tháng Ba 21, 2023

Kiên Giang tự hào có 2 nữ anh hùng lực lượng vũ trang được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Vịêt Nam Anh hùng”. Đó là Mẹ nào? a) Mẹ Đỗ Thị Phúc (Mẹ Gấm) và Mẹ Bùi Thị Thêm. b) Mẹ Nguyễn Thị Gành và Mẹ Huỳnh Thị Tân. c) Mẹ Phan Thị Ngư và Mẹ Đỗ Thị Thừa. d) Mẹ Nguyễn Thị Điểm Và Mẹ Huỳnh Thị Rành.

Kiên Giang tự hào có 2 nữ anh hùng lực lượng vũ trang được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Vịêt Nam Anh hùng”. Đó là Mẹ nào?

a) Mẹ Đỗ Thị Phúc (Mẹ Gấm) và Mẹ Bùi Thị Thêm.

b) Mẹ Nguyễn Thị Gành và Mẹ Huỳnh Thị Tân.

c) Mẹ Phan Thị Ngư và Mẹ Đỗ Thị Thừa.

d) Mẹ Nguyễn Thị Điểm Và Mẹ Huỳnh Thị Rành.