Tháng Mười Một 28, 2021

Khi nào con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh?

Khi nào con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh?

A. Khi biết tạo ra lửa

B. Biết làm nhà để ở, may quần áo để mặc

C. Con người biết thưởng thức nghệ thuật và sáng tạo thơ ca

D. Xã hội hình thành giai cấp và nhà nước

Hướng dẫn

Trong xã hội nguyên thủy, do trình độ của con người quá thấp nên chưa thể tiến tới ngưỡng cửa của văn minh. Tuy nhiên, khi giai cấp và nhà nước được hình thành chứng tỏ trình độ sản xuất của con người đã tiến lên một bước mới, sự phân biệt giàu nghèo và tập trung quyền lực vào trong tay một cá nhân hay một nhóm người trong quá trình trị thủy là nguyên nhân quan trọng hình thành nhà nước sớm ở phương Đông. Chính vì lẽ đó, phương Đông được coi là cái nôi của văn minh nhân loại, nơi đầu tiên con người đã biết sáng tạo ra chữ viết, văn học, nghệ thuật và nhiều tri thức khoa học khác.

Đáp án cần chọn là: D