Tháng Mười 22, 2021

Tuyến cận giáp có chức năng gì?

Tuyến cận giáp có chức năng gì?
A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.
B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.
C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.
D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Hướng dẫn

Tuyến giáp còn tiết hoocmôn canxitoxin + hoocmôn của tuyến cận giáp tham gia điều hòa canxi
và photpho trong máu.
Đáp án cần chọn là: A