Tháng Mười 25, 2021

Người bị bệnh ‘Cường giáp’ thường có biểu hiện như thê nào ?

Người bị bệnh ‘Cường giáp’ thường có biểu hiện như thê nào ?
A. Sút cân nhanh
B. Mắt lồi
C. Tất cả các phương án còn lại
D. Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng

Hướng dẫn

Người bị bệnh cường giáp luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.
Do tuyến giáp hoạt động nhiều nên cũng gây nên bệnh bướu cổ, mắt lồi.
Đáp án cần chọn là: C