Tháng Mười 23, 2021

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?
A. Tuyến giáp
B. Tuyến tùng
C. Tuyến yên
D. Tuyến trên thận

Hướng dẫn

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, nặng chừng 20 – 25g.
Đáp án cần chọn là: A