Tháng Mười Một 28, 2021

Nội dung nào không phản ánh đúng sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy khi tư hữu xuất hiện?

Nội dung nào không phản ánh đúng sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy khi tư hữu xuất hiện?

A. Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ

B. Xã hội phân chia thành 2 giai cấp: thống trị và bị trị.

C. Gia đình phụ hệ xuất hiện thay thế cho gia đình mẫu hệ.

D. Xã hội phân hóa kẻ giàu – người nghèo.

Hướng dẫn

Sự xuất hiện tư hữu mới bước đầu đưa con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đại nên thời kì này chưa có sự phân chia thành hai giai cấp: thống trị và bị trị.

Đáp án cần chọn là: B