Tháng Mười Một 28, 2021

Tại sao loài người phải trải qua một chặng đường dài để tiến tới xã hội văn minh?

Tại sao loài người phải trải qua một chặng đường dài để tiến tới xã hội văn minh?

A. Xã hội nguyên thủy còn ở trình độ quá thấp.

B. Công cụ lao động chưa tiến bộ.

C. Xã hội chưa xuất hiện tư hữu.

D. Chưa chuyển biến sang gia đình phụ hệ.

Hướng dẫn

Tuy đã có những sáng tạo trong đời sống và sản xuất (con người không ngừng sáng tạo để cải thiện đời sống của mình, đời sống không ngừng tiến bộ) nhưng trình độ vẫn còn quá thấp nên để tiến tới xã hội văn minh còn cần một quá trình dài nữa.

Đáp án cần chọn là: A