Tháng Mười Một 28, 2021

“Thuế ngoại đạo” ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li là loại thuế dành cho

“Thuế ngoại đạo” ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li là loại thuế dành cho

A. Những người theo đạo Phật

B. Những người theo đạo Hinđu

C. Những người không phải người Ấn Độ

D. Những người không theo đạo Hồi

Hướng dẫn

Dưới vương triều Hồi giáo Đê-li, ngoài thuế ruộng đất, những người không theo đạo Hồi phải nộp thêm một khoản, gọi là “thuế ngoại đạo” – jaziah.

Đáp án cần chọn là: D