Tháng Ba 29, 2023

Hình ảnh nào sau đây là biểu tượng của đất nước Ba Lan? Con sếu Con gấu Con sư tử Con đại bàng trắng

Hình ảnh nào sau đây là biểu tượng của đất nước Ba Lan?

  • Con sếu
  • Con gấu
  • Con sư tử
  • Con đại bàng trắng