Tháng Ba 24, 2023

Hãy xác định 2 câu dưới đây có phải là ca dao không? Tại sao? Quê hương nghĩa nặng tình sâu Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình Đáp: – Không phải là ca dao – Đây là 2 câu thơ của Bác Hồ, khi Bác về quê nhà Nghệ An lần đầu sau 50 năm xa cách.

Hãy xác định 2 câu dưới đây có phải là ca dao không? Tại sao?

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình

Đáp: – Không phải là ca dao

– Đây là 2 câu thơ của Bác Hồ, khi Bác về quê nhà Nghệ An lần đầu sau 50 năm xa cách.