Tháng Hai 24, 2024

Hãy tìm một câu tục ngữ ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau: Yêu ai, yêu cả đường đi Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng Đáp: Thương nhau trái ấu cũng tròn Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo

Hãy tìm một câu tục ngữ ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau:

Yêu ai, yêu cả đường đi

Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng

Đáp: Thương nhau trái ấu cũng tròn

Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo