Tháng Ba 5, 2024

Hãy sắp xếp thứ tự chính xác tên gọi của Đội qua các thời kỳ? Đội thiếu nhi cứu quốc Đội nhi đồng cứu quốc Đội thiếu nhi tháng 8 Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. a đổi b

Hãy sắp xếp thứ tự chính xác tên gọi của Đội qua các thời kỳ?

  • Đội thiếu nhi cứu quốc
  • Đội nhi đồng cứu quốc
  • Đội thiếu nhi tháng 8
  • Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

a đổi b