Tháng Ba 21, 2023

Hãy sắp xếp thứ tự theo lịch sử các ngày kỷ niệm sau: a. Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930). b. Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931). c. Ngày thành lập quân đội NDVN (22/12/1941). d. Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945). c. Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946). Đáp: Không thay đổi.

Hãy sắp xếp thứ tự theo lịch sử các ngày kỷ niệm sau:

a. Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930).

b. Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931).

c. Ngày thành lập quân đội NDVN (22/12/1941).

d. Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945).

c. Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946).

Đáp: Không thay đổi.