Tháng Ba 3, 2024

Hãy cho biết: Tụ điểm vui chơi giải trí (trò chơi) đầu tiên dành cho các em thiếu nhi ở các xã vùng sâu được tỉnh Đoàn thanh niên Kiên Giang xây dựng (trong đó có sự vận động đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh Kiên Giang được đặt ở xã nào, huyện nào của Kiên Giang? Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất.

Hãy cho biết: Tụ điểm vui chơi giải trí (trò chơi) đầu tiên dành cho các em thiếu nhi ở các xã vùng sâu được tỉnh Đoàn thanh niên Kiên Giang xây dựng (trong đó có sự vận động đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh Kiên Giang được đặt ở xã nào, huyện nào của Kiên Giang?

Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất.