Tháng Ba 3, 2024

Hãy cho biết tên gọi một bộ phận chuyên trách các vấn đề về trẻ em của Liên hiệp quốc. UNICEF (Qũy bảo trợ nhi đồng Liên hiệp quốc)

Hãy cho biết tên gọi một bộ phận chuyên trách các vấn đề về trẻ em của Liên hiệp quốc.

UNICEF (Qũy bảo trợ nhi đồng Liên hiệp quốc)