Tháng Mười Hai 6, 2023

Hãy cho biết Đoàn thanh niên phát động phong trào bốn không về vấn đề ma túy là nội dung gì? Không trồng Không hút Không buôn bán Không tàng trữ

Hãy cho biết Đoàn thanh niên phát động phong trào bốn không về vấn đề ma túy là nội dung gì?

Không trồng

Không hút

Không buôn bán

Không tàng trữ