Tháng Tư 2, 2023

Hồ Chí Minh quan niệm văn chương phải có tính chân thực. Theo anh (chị), cách phản ánh hiện thực nào sau đây là có tính chân thực? Phải có chất mơ mộng, lạc quan thật nhiều Cái xấu phải che giấu đi Phản ánh đúng bản chất hiện thực, thấy được xu hướng vận động tích cực của cuộc sống

Hồ Chí Minh quan niệm văn chương phải có tính chân thực. Theo anh (chị), cách phản ánh hiện thực nào sau đây là có tính chân thực?

  • Phải có chất mơ mộng, lạc quan thật nhiều
  • Cái xấu phải che giấu đi
  • Phản ánh đúng bản chất hiện thực, thấy được xu hướng vận động tích cực của cuộc sống