Tháng Tư 16, 2024

Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là \({70^0}\) . Góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là \({70^0}\) . Góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

A. \({70^0}\)

B. \({110^0}\)

C. \({140^0}\)

D. \({180^0}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Có \(\widehat {ADC} = {70^0}\) như hình vẽ. Cần tính \(\widehat {DAB}\)

Ta có: \(AB//CD(gt)\) nên \(\widehat {jAD} = \widehat {ADC} = {70^0}\) ( hai góc so le trong)

Góc \(\widehat {jAD}\) và \(\widehat {DAB}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {DAB} = {180^0} – \widehat {jAD} = {180^0} – {70^0} = {110^0}\)

Chọn B.