Tháng Ba 31, 2023

Giờ phút lịch sử, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập vào thời điểm nào dưới đây: a) 11 giờ 30 ngày 30/4/1975. b) 11giờ 40 ngày 30/4/1975. c) 12 giờ ngày 30/4/1975. d) 13 giờ 10 ngày 30/4/1975.

Giờ phút lịch sử, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập vào thời điểm nào dưới đây:

a) 11 giờ 30 ngày 30/4/1975.

b) 11giờ 40 ngày 30/4/1975.

c) 12 giờ ngày 30/4/1975.

d) 13 giờ 10 ngày 30/4/1975.