Tháng Mười Một 28, 2021

Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là

Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là

A. Quý tộc, địa chủ

B. Quý tộc, nông dân công xã

C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh

D. Địa chủ, nông dân tự canh

Hướng dẫn

Đáp án: C