Tháng Ba 3, 2024

Em hãy cho biết lời hứa của đội viên TNTP Hồ Chí Minh có những nội dung gì? Đáp: – Thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy. – Tuân theo điều lệ Đội. – Giữ gìn danh dự Đội.

Em hãy cho biết lời hứa của đội viên TNTP Hồ Chí Minh có những nội dung gì?

Đáp: – Thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy.

– Tuân theo điều lệ Đội.

– Giữ gìn danh dự Đội.