Tháng Ba 29, 2023

Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy Như dòng sông chảy, nặng phù sa. Ai là tác giả của đoạn thơ trên? Đáp: Tố Hữu.

Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta

Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa.

Chỉ biết quên mình cho hết thảy

Như dòng sông chảy, nặng phù sa.

Ai là tác giả của đoạn thơ trên?

Đáp: Tố Hữu.