Tháng Năm 31, 2023

Đường trung bình của tam giác:

Đường trung bình của tam giác:

A. Là đoạn thẳng nối hai điểm bất kì trên hai cạnh của tam giác

B. Là đoạn thẳng cắt hai cạnh của tam giác, song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

C. Là đường thẳng đi qua trực tâm của tam giác

D. Cả 3 ý trên đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý 2 đường trung bình của tam giác: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy

Lời giải chi tiết:

+ Đáp án A sai vì đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì của tam giác không thể khẳng định ngay là đường trung bình.

+) Đáp án B: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng cắt hai cạnh của tam giác, song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

\( \Rightarrow \) Đáp án B đúng.

Chọn B.