Tháng Tư 2, 2023

Đường biên giới trên bộ Việt Nam – CamPuChia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang dài bao nhiêu km? a) 65 km. b) 57 km. c) 58,6 km. d) 60 km.

Đường biên giới trên bộ Việt Nam – CamPuChia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang dài bao nhiêu km?

a) 65 km. b) 57 km.

c) 58,6 km. d) 60 km.