Tháng Sáu 9, 2023

Đưa thừa số \(\sqrt {25{x^3}} \) ra ngoài dấu căn với \(x > 0\) A \( – 5x\sqrt x \) B \(5x\sqrt x \) C \(5{x^2}\sqrt x \) D \(5x\sqrt {{x^2}} \)

Đưa thừa số \(\sqrt {25{x^3}} \) ra ngoài dấu căn với \(x > 0\)

A \( – 5x\sqrt x \)

B \(5x\sqrt x \)

C \(5{x^2}\sqrt x \)

D \(5x\sqrt {{x^2}} \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Với \(B \ge 0\), ta có \(\sqrt {{A^2}.B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,\,khi\,\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Với \(x > 0\) ta có : \(\sqrt {25{x^3}} = \sqrt {25{x^2}.x} = \left| {5x} \right|\sqrt x = 5x\sqrt x .\)

Chọn B.