Tháng Ba 31, 2023

Đối với nhi đồng, Đội TNTP HCM cần phải làm gì? Đội giúp đỡ nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội TNTP HCM.

Đối với nhi đồng, Đội TNTP HCM cần phải làm gì?

Đội giúp đỡ nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội TNTP HCM.