Tháng Ba 21, 2023

Đội TNTP HCM vinh dự được Nhà nước trao tặng “Huân chương sao vàng” khi nào? Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM Cuộc họp mặt chiến sĩ nhỏ Điện Biên Phủ Liên hoan Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2003

Đội TNTP HCM vinh dự được Nhà nước trao tặng “Huân chương sao vàng” khi nào?

  • Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
  • Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
  • Cuộc họp mặt chiến sĩ nhỏ Điện Biên Phủ
  • Liên hoan Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2003