Tháng Mười Một 28, 2021

Do đâu nhiều ngôi chùa hang được xây dựng ở Ấn Độ dưới thời Gúp-ta?

Do đâu nhiều ngôi chùa hang được xây dựng ở Ấn Độ dưới thời Gúp-ta?

A. do nhân dân bắt đầu nghĩ đến tín ngưỡng.

B. do lòng tôn sùng đạo Phật của dân chúng

C. do đạo Phật được truyền bá rộng rãi.

D. do xây dựng nhiều chùa để át tà ma.

Hướng dẫn

Dưới thời Gúp-ta, cùng với sự truyền bá Phật giáo và lòng tôn sùng đối với Phật, người ta đã làm nhiều ngôi chùa hang bằng cách đục đẽo hang đá thành hàng chục ngôi chùa rất kì vĩ, là những công trình kiến trúc đá rất đẹp và rất lớn. Cùng với chùa là những pho tượng Phật điêu khắc bằng đá hoặc trên đá.

Đáp án cần chọn là: B