Tháng Mười Một 28, 2021

Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ việc

Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ việc

A. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

B. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

C. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo

Hướng dẫn

Vương triều Gúp – ta có vai trò to lớn trong việc thống thống nhất Ấn Độ, bằng chứng là:

– Tổ chức các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước Ấn Độ.

– Thống nhất miền Bắc Ấn Độ và gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ.

Vương triều Gúp – ta không thống nhất được về mặt tôn giáo giữa các vùng miền, các tôn giáo ở Ấn Độ đa dạng, định hình và phát triển dưới thời kì này.

Đáp án cần chọn là: D