Tháng Ba 31, 2023

Địa danh ở Hóc Môn, Bà Điểm là nơi rất nổi tiếng trong 2 thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hãy cho biết địa danh này tên gì? Địa danh “Mười tám thôn Vườn Trầu”

Địa danh ở Hóc Môn, Bà Điểm là nơi rất nổi tiếng trong 2 thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hãy cho biết địa danh này tên gì?

Địa danh “Mười tám thôn Vườn Trầu”