Tháng Ba 3, 2024

Đây là tên của một người nữ sinh trường Phước Kiến được nhân dân Sài Gòn – Gia Định truyền nhau bài hát: “… Hãy đứng lên! Tinh thần của chị kêu gọi mãi chúng tôi!” Đáp: Trần Bội Cơ

Đây là tên của một người nữ sinh trường Phước Kiến được nhân dân Sài Gòn – Gia Định truyền nhau bài hát: “… Hãy đứng lên! Tinh thần của chị kêu gọi mãi chúng tôi!

Đáp: Trần Bội Cơ