Tháng Ba 29, 2023

Đây là danh từ dùng để chỉ địa điểm hay là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa các bên với nhau. à Chiến trường. / Đây là tên một Trung úy phi công 9 người của cách mạng) được tổ chức cắm vào hàng ngũ địch đã lái máy bay F5 thay vì ném bom quân giải phóng anh đã quay trở lại ném bom vào Dinh Độc Lập vào sáng ngày 8/4/1975, nơi bộ máy đầu sỏ Ngụy quyền làm việc, anh là ai? à Nguyễn Thành Trung.

Đây là danh từ dùng để chỉ địa điểm hay là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa các bên với nhau.

à Chiến trường.

/ Đây là tên một Trung úy phi công 9 người của cách mạng) được tổ chức cắm vào hàng ngũ địch đã lái máy bay F5 thay vì ném bom quân giải phóng anh đã quay trở lại ném bom vào Dinh Độc Lập vào sáng ngày 8/4/1975, nơi bộ máy đầu sỏ Ngụy quyền làm việc, anh là ai?

à Nguyễn Thành Trung.