Tháng Bảy 4, 2022

Đảng viên vi phạm bị chi bộ trong đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo có khiếu nại thì tổ chức đảng nào có thẩm quyền giải quyết?

Đảng viên vi phạm bị chi bộ trong đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo có khiếu nại thì tổ chức đảng nào có thẩm quyền giải quyết?

A. Đảng bộ bộ phận

B. Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.

C. Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ sở.

D. Đảng uỷ cơ sở.

Chọn đáp án là D