Tháng Ba 21, 2023

Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội Huân chương Hồ Chí Minh từ khi nào? Đáp: Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, ngày 15/5/1981.

Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội Huân chương Hồ Chí Minh từ khi nào?

Đáp: Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, ngày 15/5/1981.