Tháng Chín 22, 2023

Cuộc xuống đường huy động sinh viên – học sinh có quy mô lớn nhất trong phong trào đấu tranh đô thị của đồng bào miền Nam thời chống Mỹ là: Cuộc xuống đường đòi hủy bỏ hiến chương Vũng Tàu của Nguyễn Khánh (22/8/1964) Cuộc biểu tình sau lễ truy điệu học sinh Trần Văn Ơn của học sinh trường Pétrus Ký và Gia Long (10/01/1950) Cuộc biểu tình ngồi trụ sở Hạ viện Sài Gòn chống bầu cử gian lận của Thiệu (02/6/1967) Cuộc tuần hành “Bàn thờ xuống đường” (06/1966)

Cuộc xuống đường huy động sinh viên – học sinh có quy mô lớn nhất trong phong trào đấu tranh đô thị của đồng bào miền Nam thời chống Mỹ là:

  • Cuộc xuống đường đòi hủy bỏ hiến chương Vũng Tàu của Nguyễn Khánh (22/8/1964)
  • Cuộc biểu tình sau lễ truy điệu học sinh Trần Văn Ơn của học sinh trường Pétrus Ký và Gia Long (10/01/1950)
  • Cuộc biểu tình ngồi trụ sở Hạ viện Sài Gòn chống bầu cử gian lận của Thiệu (02/6/1967)
  • Cuộc tuần hành “Bàn thờ xuống đường” (06/1966)